Menu

Home Page / Events

Yoldan Çıkmış Mimarlık

Yoldan Çıkmış Mimarlık
Yoldan Çıkmış Mimarlık
Buşra Tunç
16 June Thursday
6:45 p.m. - 8 p.m.
Kuzguncuk İskelesi
About Event

18.45 Konuşmaları | Yoldan Çıkmış Mimarlık • Büşra Tunç’un “yoldan çıkmış mimarlık” olarak ifade ettiği ve sınırların ortadan kalktığı ilişki ağı içinde hareket eden bir üretim pratiği olarak tanımladığı mimarlık yapma biçimlerini anlatacağı konuşma 16 Haziran Perşembe saat 18.45’te İskele’de!

Büşra Tunç mimarlık, sanat ve tasarım alanlarında algı ve deneyim odaklı işler üreten mimar ve sanatçıdır. Mimarlık, sinema ve ses eğitimi alan Tunç’un çalışmalarında “atmosfer” kavramı odak noktasını oluşturur. Tunç’un atmosferleri izleyicinin uzamla ilişkisini doğrudan yapıtın bir öğesi olarak tasarlar ve deneyimi esas alır. Mekânı ve zamanı bütünleşik bir yaklaşımla ele alan sanatçı, ışık, ses ve malzemeyi, dönüşüme uğrayan, bir belleğe sahip ve bedeni içeri alan kurgular temelinde bir araya getirir.

None
Share
TR