Menu

Home Page / Events

Felsefece
Felsefece
Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu
07 June Wednesday
Kuzguncuk İskelesi
About Event

Kütüphane Buluşmaları | Felsefece • Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu’nun konuk olacağı etkinlikte; "Mimarlık Düşüncesine Felsefî Bir Bakış” başlığında sanat ve mimarlık ilişkileri yorumlanacak. Tasarımda çağdaş örneklerin de bahsedileceği konuşma 7 Haziran Çarşamba 19.00’da İskele’de!

1964 yılında Trabzon’da doğdu. 1983’de TED Ankara Kolejinden mezun oldu. 1983-86 arasında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümüne devam etti. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi (MSÜ) Resim Bölümüne girdi. 1991 yılında Lisans, 1993 yılında aynı üniversitede Resim alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Programından “Technê in Plato’s Thought” isimli teziyle mezun oldu. 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde (MSGSÜ) Resim alanında Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 1995-99 yılları arasında İTÜ’de üç yıl ve Kocaeli Üniversitesi’nde bir yıl kuramsal ve uygulamalı dersler verdi. Tüm bu süreçte aynı zamanda toplam on beş yıl profesyonel anlamda reklam sektöründe ulusal ve uluslararası ajanslarda sırasıyla grafik tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak çalıştı. 2004’ten itibaren altı yıl Akdeniz Üniversitesi’nde önce kadrolu öğretim görevlisi ve daha sonra da öğretim üyesi olarak bulundu, bir yıl Resim Bölüm Başkanlığı yaptı. İstanbul’da bir özel üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Vekil Dekanlığı yaptı. Yurt içi ve dışında çok sayıda kişisel ve grup sergileri açtı, karma sergilere katıldı, konferans ve seminerler verdi. 2 Ay süreyle İngiltere, Birmingham Şehir Üniversitesi, Birmingham School of Arts’ta davetli sanatçı ve akademisyen olarak bulundu; seminer verdi sergi yaptı. Temel kuramsal çalışma alanları olan sanat felsefesi ve estetik başta olmak üzere çeşitli hakemli, uluslararası ve kültür sanat dergilerinde makaleleri yayınlandı. Sanatçı kitapları ve kataloğu, metin yazarlığı ve editörlüğü yaptı, sanat eleştirileri yazdı. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük bilimsel proje takdir ödüllü bir Avrupa Birliği projesi olan ‘Yüksek Öğrenimde Sanat ve Tasarım Alanında Kalite Yönetimi ve Akreditasyon’ içerikli ‘Artesnet’ projesinin yürütücülüğünü ve fakülte koordinatörlüğünü yaptı. “Platon Düşüncesinde Tekhnê: Sanat ve Felsefenin Ortak Kökeni” (2016), “Sanat Felsefesi ve Estetik Yazıları” (2019), “Felsefece: Felsefe Yazıları” (2021) isimli kitapları bulunmaktadır. Hâlen, İstanbul Teknik Üniversitesi ‘Güzel Sanatlar Bölümü’ başkanlığı yapmaktadır ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde doçent öğretim üyesi olarak ‘Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar’, ‘Sanat Felsefesi’ ve ‘Estetik’ alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

None
Share
TR