Menu

Home Page / Projects

İskele Tasarım Hızlandırma Projesi Koordinatör Çağrısı

İskele Tasarım Hızlandırma Projesi Koordinatör Çağrısı

Projenin Amacı

Tasarım alanındaki ögrenci, yeni mezun ve profesyonellerin potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için onlara teknolojinin yardımıyla AR-GE yapabilecekleri, fikirlerini prototipleştirip geliştirebilecekleri üretim laboratuvarı, etkinlik ve ortak çalışma alanı içeren atölye imkanı sunmak

Genç tasarımcı ve adaylarının endüstri ile erken aşamada tanışmasını ve ağdaki mentörlerle irtibat kurulmasını sağlayarak olgunlaşma sürecini hızlandırmak; 

Yetenekli gençlerin keşfedilerek, endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlamak veya öğrencileri kendi girişimlerini kurma konusunda desteklemek

Akademik çalışmaların pratiğe dönüşebilmesi için ortam hazırlamak. Bunu yaparken, tüm kamusal imkanları optimum kullanarak, tasarım ve mühendislik bilimlerinin bir arada çalışacabileceği; tasarım odağında birleştirici ve sürdürülebilir bir ortam oluşturarak, tasarım öğrencilerine ve genç tasarımcılara yönelik etkinlikler, eğitimler ve atölyeler düzenleyerek, bu gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemek; 

Farklı tasarım alanlarındaki girişimcilerin, mentoların ve endüstri liderlerinin bir araya geldiği buluşmalar ile disiplinler arası etkileşim oluşturarak yeni fikirlerin oluşmasını desteklemek

Tasarım Kütüphanesi’nin imkanlarını genişleterek; tasarımın her alanında eğitim gören öğrencilerin, tasarımcıların ve alan ilgi duyan herkesin faydasına sunmak. Kütüphane söyleşileri ve etkinlikler ile kütüphaneye olan ilgiyi artırmak, tasarım farkındalığını yaygınlaştırmak


Proje Koordinatörü pozisyonu için aranan özellikler:

- Tasarım ve girişimcilik kültürüne hakim

Türkiye’deki tasarım ekosistemini desteklemek için hevesli

Tercihen Endüstriyel Tasarım, Mimarlık gibi tasarım bölümlerinden mezun veya bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış

En az 5 yıllık iş deneyimine sahip

Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb. fon ve hibe programları kapsamında proje yönetimi tecrübesi olan

Ekiple koordineli çalışabilen, tercihen daha önce ekip liderliği yapmış

-Tercihen STK deneyimi olan

İletişim yeteneği kuvvetli

Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş

Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş

Dijital uygulamaları kullanma konusunda bilgili ve öğrenmeye açık


İş Tanımı:

İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Desteği ile yürütülecek ve 12 ay sürecek projede;

Proje ekibini koordine etmek, takip etmek ve desteklemek,

Projenin tüm planlama, koordinasyon, uygulama aşamalarını yürütmek,

Projenin genel amaçlarına ulaşması ve belirtilen planlara uyumlu ilerlemesi için gerekli olan çalışma planını ve stratejileri oluşturmak,

Plan ve çalışmaları aylık olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek,

Ana paydaşlar ile ilişkileri kurmak ve iletişimleri sürdürmek,

Projedeki tüm etkinlikleri planlamak, koordine etmek ve takip etmek,

- Tasarım Hızlandırma Merkezinin kurulumu - Tadilat ve mimari çalışmaların takibi - Ekipmanların kurulumu,

Tasarım Hızlandırma Merkezi’nin sunacağı faaliyetleri geliştirmek, çalışma planının zamanında ve eksiksiz uygulanmasını sağlamak,

Web portalının oluşturulması ve işletilmesinin genel koordinasyonu ve takibi,

Kalkınma Ajansları proje uygulama prosedürlerine uygun olarak;

Tüm faaliyetlerin proje idari ve mali kurallarına uygun olarak yönetilmesini sağlamak,

Proje faaliyetlerinin belgelenmesi ve raporlanmasını sağlamak,

Projenin aylık ve üç aylık ilerleme raporlarını, ara raporlarını ve final raporunu hazırlamak,

Proje bütçesi kapsamında satınalma ve ihale süreçlerini yönetmek: teknik şartnameleri hazırlamak, teklifleri almak, faturalandırma ve ödemeleri takip etmek, raporlamak,

Kendisi dahil, proje ekibinin aylık zaman çizelgelerinin hazırlanmasını sağlamak,

Görünürlük çalışmaları planlamak ve koordine etmek,

Proje ile ilgili ayrıca Vakıf Yönetimi ve proje paydaşları tarafından talep edilecek diğer raporları hazırlamak,

-Proje kapsamında gerçekleşecek tüm etkinlikler ve işlerle ilgili gerekli bütün izinlerin alınmasını koordine etmek. Gerekli kurum ve kişiler ile görüşmeleri sağlamak,

Proje kapsamında proje uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek diğer ilgili görevleri yerine getirmek.


Adayların CV ve niyet mektuplarını REF: 01 kodunu belirterek 

kariyer@turkiyetasarimvakfi.org adresine iletmelerini rica ederiz.


Share

Kuzguncuk Mahallesi, Kuzguncuk Çarşı Cd. No: 9-11/2 34674 Üsküdar, İstanbul

Working Hours Mon. - Sat. / 10.00 - 18.00
Library Everyday / 10.00 - 18.00
TR