Menu

Home Page / Projects

Proje Koordinatörü Çağrısı

Proje Koordinatörü  Çağrısı

Proje Koordinatörü 


Türkiye Tasarım Vakfı’nın yürütücüsü/paydaşı olduğu çalışmaları koordine edebilecek bir Proje Koordinatörü aranıyor.


Proje Koordinatörü pozisyonu için aranan özellikler:


- Tasarım fakültelerinden mezun veya bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış


- En az 2 yıllık iş deneyimine sahip,


- Proje koordinasyonunda görev almış,


- Ekip ile koordineli çalışma yürütebilecek,


- Tercihen STK deneyimi olan,


- Ulusal ve uluslararası kurumlarla iletişim kurabilecek,


- İleri derecede İngilizce bilen, konuşma ve yazma pratiği olan,


- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş,


- Dijital uygulamaları kullanma konusunda bilgili ve öğrenmeye açık


İş Tanımı:


Türkiye Tasarım Vakfı’nın yürüttüğü proje çalışmalarında;


- Projenin genel amaçlarına ulaşması ve belirtilen planlara uyumlu ilerlemesi için gerekli olan çalışma planını ve stratejileri oluşturmak, uygulama aşamalarını yürütmek,


- Ulusal ve uluslararası paydaşlar ile ilişki kurmak ve iletişimleri sürdürmek,


- Proje kapsamındaki tüm toplantı ve etkinlikleri planlamak, koordine etmek ve takip etmek, 


- Proje faaliyetlerinin belgelenmesi ve raporlanmasını sağlamak,


- Projelerin görünürlük çalışmalarını planlamak ve takip etmek,


- Proje ile ilgili Vakıf Yönetimi ve proje paydaşları tarafından talep edilecek sunum ve raporları hazırlamak,


- Proje kapsamında gerçekleşecek tüm etkinlikler ve işlerle ilgili gerekli bütün izinlerin alınmasını koordine etmek. Gerekli kurum ve kişiler ile görüşmeleri sağlamak,


Proje kapsamında proje uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek diğer ilgili görevleri yerine getirmek.


Adayların CV ve niyet mektuplarını REF: 02 kodunu belirterek kariyer@turkiyetasarimvakfi.org adresine iletmelerini rica ederiz.


Share

Kuzguncuk Mahallesi, Kuzguncuk Çarşı Cd. No: 9-11/2 34674 Üsküdar, İstanbul

Working Hours Mon. - Sat. / 10.00 - 18.00
Library Everyday / 10.00 - 18.00
TR