Menu

Home Page / Events

Tasarımın Öznesi Olarak Toprak

Tasarımın Öznesi Olarak Toprak
Tasarımın Öznesi Olarak Toprak
About Event

18.45 Konuşmaları | Tasarımın Öznesi Olarak Toprak • Doğal olanı tasarımın öznesi haline getirmeyi amaçlayan mimar / tasarımcı Çağlar İşbilir ve Can Cumalı tarafından kurulan Mono Earth’ün konuk olacağı söyleşide, sanatın ve tasarımın bir öznesi olarak toprağın farklı bağlamlardaki kullanımı konuşulacak. ''Tasarımın Öznesi Olarak Toprak’' başlıklı konuşma 10 Mart Perşembe saat 18.45’de İskele’de!

Doğal olanın güzelliğini tasarımın öznesi haline getirmeyi amaçlayan mimar / tasarımcı Çağlar İşbilir ve Can Cumalı tarafından kurulan Mono Earth, toprağı incelikle işleyerek farklı bağlamlardaki potansiyellerini keşfetmeye çalışıyor. Aidiyet, dokunsallık, katmanlaşma, öngörülemezlik kavramlarını malzemenin doğası ve sade tasarım dili üzerinden yorumlayarak, gündelik yaşamlarımızdan uzaklaşan toprağı yeniden mekanlarımıza davet etmeyi hedefliyor.

None
Share
TR