Menü

Anasayfa / Etkinlikler

Açık Stüdyo | Bilge Bal

Açık Stüdyo | Bilge Bal
Açık Stüdyo | Bilge Bal
Bilge Bal
13 Nisan Çarşamba
Kuzguncuk İskelesi
Etkinlik Hakkında

Açık Stüdyo | Tasarım öğrencilerinin ve genç profesyonellerin bir araya gelerek projelerini çalışabilecekleri, beraber çalışma ortamından beslenecekleri Açık Stüdyo’da uzman bir tasarımcı da katılımcılara eşlik etmektedir.

Açık Stüdyo, Mimar ve Akademisyen Bilge Bal’ın katılımıyla, 13 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 - 18.00 arasında Kuzguncuk İskelesi’nde gerçekleşecek.

Başvuru için 250 kelimeyi aşmayan niyet mektubunuzu, etkinlik@turkiyetasarimvakfi.org adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır.

Son başvuru tarihi: 12 Nisan Salı 17.00

Bilge Bal

İstanbul’da yaşayan mimar, araştırmacı ve akademisyen. İTÜ Mimarlık Bölümü’nden fakülte
ve bölüm ikinciliğiyle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini portfolyosu ile 100% başarı
[yetenek] bursunu kabul aldığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım programında,
program ve enstitü birinciliğiyle tamamladı. İTÜ Mimari Tasarım Doktora Programı’nda
başladığı “Çizgiyi Çekmek: Mimari Çizime Yakın Bakış” başlıklı doktora tezini
tamamlamak üzeredir.
2013-2021 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tam zamanlı
fakülte üyesi olarak çalıştı. Temel tasarım stüdyoları ve mimari çizim stüdyolarının bir
parçası olarak birinci sınıf eğitimine yoğunlaştı. 2018 yılından itibaren doktora araştırması,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde açık bir stüdyo olarak kurguladığı birinci
sınıf Mimari Çizim Stüdyosu I ve II’nin temelini oluşturdu; 2020-2021 yılları arasında bu iki
stüdyonun akademik koordinatörlüğünü yaptı, son üç yıllık yaklaşımını ve ana strüktürünü
tasarladı. “Atlas of Drawings” platformu üzerinden mimari çizim stüdyolarının üç yıllık
yolculuklarını ve dolayısıyla doktora araştırmasını çeşitli ortamlarda paylaşıma açtı. Lines
of/for/among/around Architecture ismiyle biri Versus Art Project’te gerçekleşen günübirlik
ve dönemlik sergiler, yarışma, çevrimiçi ve yüz yüze atölye serileri, ulusal ve uluslararası
konuşma dizileri, akademik buluşmalar organize etti.
2018 yılında 16. Venedik Mimarlık Bienali’nin yan etkinliği, Global Art A airs (GAA)ff
davetiyle Marinaressa Gardens’ta sergilenecek projenin koordinasyon ekibinde bulundu.
Mimarlık kültürüne katkı sağlayan 40 yaş altındaki genç yaratıcılardan biri olarak
GEMMS 2021, Genç Mimarlık Seçkisi ve Sergisi’ne seçildi. Şimdi, İstanbul’da, çizginin
hâllerine dair bir “Drawing Center / Çizim Merkezi” ortamını kurmak üzerine çalışıyor.
Mimarlık ve edebiyat ilişkisi, kentsel ve mimari anlatılar olarak haritalar, mimari temsil
teknolojileri, mimari çizim kuramı, çizim ile metin, çizgi ile kelime arasındaki ilişkiyle
ilgileniyor. Araştırdığı konular üzerine davetli sunuşları ve çizim atölyeleri yürütücülükleri
bulunmaktadır. XXI, Mimarlık, METU JFA, Tasarım+Kuram gibi dergilerde çeşitli
makaleleri yayınlandı. Müzecilik Yazıları/Halil Edhem (Elçin Gen ile birlikte, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2020), Muhafaza/Mimarlık (İstanbul: İletişim Yayınları, 2019) ve
Continental Capitals: Paris, Berlin (İhsan Bilgin ile birlikte, İstanbul: İBÜ Yayınları, 2016)
kitaplarının editörlüğünü yaptı. Arzu Mimarlığı: Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek
(İstanbul: İletişim Yayınları, 2012) derlemesinin yazarları arasındadır.
Aktörlerden biri olarak gördüğü çizim enstrümanlarını ve olağan kapasitelerini eleştirel bir
biçimde irdelemek üzere düzenli olarak Manifold’da yazıyor, “Elin Araçları, Soyu Tükenen
Çizim Enstrümanları” serisini 2017’den beri sürdürüyor. Aynı zamanda dijital teknolojilerle el
üretiminin kesişiminde tasarım eğitimi üzerine düşünüyor.
bilgebal.com

None
Paylaş
EN