Menü

Anasayfa / Etkinlikler

Kentsel Büyümenin Dayanılmaz Hafifliği

Kentsel Büyümenin Dayanılmaz Hafifliği
Kentsel Büyümenin Dayanılmaz Hafifliği
Celal Abdi Güzel
28 Mayıs Cumartesi
Kuzguncuk İskelesi
Etkinlik Hakkında

Şehir Konuşmaları | Kentsel Büyümenin Dayanılmaz Hafifliği • Şehir Konuşmaları serisinde bu ay Prof. Dr. Celal Abdi Güzer ile farklı kültürlerde kentin büyümesinin ne anlama geldiğini ve kentlerin gelişimlerine dair konuların ele alınacağı “Kentsel Büyümenin Dayanılmaz Hafifliği” başlıklı söyleşi 28 Mayıs Cumartesi günü 14.00’te İskele’de!

Eleştirel kültürün, çevresel ve sosyal duyarlılıkların baskın olamadığı kültürlerde “büyümek”, “çok yapmak”, “hızlı yapmak”, “ucuza yapmak” gibi kavramlar içeriklerinden bağımsız olarak “olumlu” özellikler gibi algılanır. Ekonomisi büyük ölçüde inşaat etkinliğine dayanan, kentsel göçün yoğunluk kazandığı coğrafyalarda artan inşaat yoğunlukları ve büyüyen kentler gelişmenin doğal sonucu ve göstergesi gibi sunulur. Bu hız içinde parçacı olarak ele alınan planlar kademelenmiş bir bütünlük sunamaz. Bugünün kentlerine, gelişim ve dönüşümlerine bu saptamalarla beraber bakıldığında bu konudaki öncelik ve değerlerinlerin, onların arka planını oluşturan eleştirel kültürün yeniden değerlendirilmesi gerekir. Bu yaklaşımda yeni kavram ve önceliklerle karşılaşmamız olasıdır. “Büyüme yerine küçülme planı”, “Yıkmak ya da yapmak yerine yeniden değerlendirmek” gibi…

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer lisans derecesini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden aldı. Yüksek lisans ve doktora calışmalarını aynı üniversitede tamamlayan Güzer, İngiltere Newcastle Upon Tyne Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine doktora çalışması yaptı ve ders verdi. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine ders veriyor ve dördüncü sınıf proje stüdyosu yürütücülüğü yapıyor. Çağdaş mimarlık kavramları ve uygulamaları üzerine teori, eleştiri ve tasarım odaklı pek çok ulusal ve uluslararası yayını olan Güzer, ODTÜ’de Bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı gibi görevler üstlendi ve bir dönem Mimarlar Derneği 1927 genel başkanlığı yaptı. Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği görevini üstlendi ve üçü birincilik olmak üzere çok sayıda derece ve ödül aldı. Projelerini ağırlıklı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiren Güzer’in uygulanmış ve devam eden çok sayıda kentsel ve mimari projesi vardır. Bu projeler arasında yer alan MATPUM araştırma merkezi yapısı 2008 yılında YEM Ödülü’ne layık görüldü. 2013 yılında Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen ve “şablon/template” temalı ana sergiyi düzenleyen Güzer’e 2019 yılında mimarlığa yaptığı katkılar nedeni ile TSMD jüri özel ödülü verildi. Güzer’in araştırma konuları arasında mimarlık eleştirisi, çağdaş mimarlık uygulama ve kavramları, konut ve toplu konut, kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konular yer alıyor.

None
Paylaş
EN