İskele Atölye

İskele Tasarım Hızlandırma Projesi kapsamında hazırlanan İskele Atölye, tasarım öğrencilerinin ve profesyonellerinin fikirlerini ürüne dönüştürmesi için prototip üretim ekipmanları ve ortak çalışma alanlarından yararlanma imkanı sunar.

Yaratıcı etkileşimlere olanak sağlaması amaçlanan İskele Atölye’de tasarımcıların proje süreçlerinde kullanabilecekleri makine ve ekipmanlar, yazılımlar ve yüksek donanımlı bilgisayarlar bulunmaktadır.