Menu

Home Page / Blog

İskele Blog

Tasarım üzerine düşünen ve üreten herkese açık olan blog; tasarıma dair özgün yazıları güncel olarak bir araya getirir.

iskele.co
iskele.co

iskele.co tasarım odaklı video içerik platformudur. 2020 yılı Haziran ayında yayın hayatına başlayan iskele.co, tasarım odaklı video içerik platformudur. Tasarım dünyasında var olan kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmayı ve bunları bir seçki halinde tasarımcılara sunmayı hedefleyen platform yerli ve yabancı birçok içeriği barındırıyor. Video arşivinde eğitim, grafik tasarım, gelecek ve inovasyon, mimari, sanat, moda, şehir ve ürün olmak üzere 8 farklı başlıkta içerikler bulunuyor. iskele.co aynı zamanda belirli konuları gündeme getiren videoları listeleyerek tasarımcılarla buluşturuyor. Kendi içeriklerini de üreten bir platform olan iskele.co’da her gün paylaşılan yeni içeriklerden haberdar olmak için iskele.co web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Read more
Kürk Mantolu Madonna’da Mekân Kullanımı
Eren Can Altay İskele Blog
Kürk Mantolu Madonna’da Mekân Kullanımı

Sabahattin Ali’nin "Kürk Mantolu Madonna" eserinde, farklı metinlerin odağına yerleşen toplumsal hafızanın mekân üzerinden kurgulanma izlencesi, yerini bireysel bir hafıza üretimine bırakır. Sabahattin Ali'nin de gösterdiği gibi, mekânsal kullanım ideolojik ya da düşünsel bir anlam içermek zorunda değildir. Aksine, Kürk Mantolu Madonna'da görülen durum, mekânın haylice bireysel bir kullanımıdır.

Read more
Aydınlanmanın Üç Hali
Elif Kan İskele Blog
Aydınlanmanın Üç Hali

Bilimsel araştırmanın ve özgür düşüncenin kilise tarafından kontrol edildiği Orta Çağ Avrupası’nın sonrasında gelen Rönesans ile birlikte sanatta, felsefede, bilimde ve mimaride önemli çalışmalar başlamış, sonrasında da kilisenin dini baskılarına karşı reform hareketleri meydana gelmiştir.

Read more
Akımlarla Tasarım Yaklaşımları: Streamline Modern
Mine Yesiralioğlu İskele Blog
Akımlarla Tasarım Yaklaşımları: Streamline Modern

Seri, daha seri üretelim! En hızlısı hangisi? En ileri gideni? En çabuk hareket edeni. Her şeyin “en”i makbul artık. Cıvatayı daha hızlı çeviren, makinenin çarkını daha hızlı döndüren işçilerin; hayatın sert köşelerini kıvrımlarla yumuşatmaya çalışan tasarımcıların; makineleşmeye çalışan insanların yaşadığı bir çağdayız, yani Charlie Chaplin’in "modern zaman"larındayız. Filmin başında karşımıza çıkan bir cümleyle başlıyoruz yolculuğumuza: İnsanlık mutluluk yolunda "koşuyor"!

Read more
Yıkılmış ve Yeniden Doğmuş Bir Kent: Berlin
Ekin Ayan İskele Blog
Yıkılmış ve Yeniden Doğmuş Bir Kent: Berlin

Çok katmanlı ve çok kültürlü bir "metropol" olan Berlin, aynı zamanda zıtlıklar şehridir. Tarih boyunca hem faşist hem de devrimci, hem kaotik hem de sakin birçok şekil almıştır. Avrupa'daki birçok tarihi şehir, sürekli yerleşimleri nedeniyle çok katmanlı şehirlerdir ancak Berlin'in kentsel arkeolojisini incelediğimizde, tekrar tekrar yıkıldığını, yeniden inşa edildiğini ve her seferinde yeniden yorumlandığını görürüz. Bir "ouroboros" gibi, kendini tüketir ve tekrar tekrar yeniden yaratır. Berlin’in bu yıkım ve yaratma süreçleri de ortaya çok katmanlı bir şehir çıkarır.

Read more
Bellek: Tiyatroda Mekan Kurgusu
Elif Pekince İskele Blog
Bellek: Tiyatroda Mekan Kurgusu

Bir tiyatro mekânı; perde, koltuk ve spot ışıklarından mı oluşur yoksa her oyun kendi zaman ve yerini yaratabilecek esnek mekânlara mı ihtiyaç duyar? Bu sorulara cevap verebilmek için tiyatronun ve tiyatro yapılarının tarihini biraz irdelemek gerekiyor.

Read more
Oyunlaştırma Çerçevesinden Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisine Bakış
Arzu Kupsar İskele Blog
Oyunlaştırma Çerçevesinden Tasarım Odaklı Düşünme Metodolojisine Bakış

Son yıllarda ismini sıkça duyduğumuz Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisi “tasarım” kelimesinin zihinlerimizde uyandırdığı ürün geliştirmekten ve estetik kaygılarla hareket etmekten çok daha fazlasını içeriyor. Stanford Üniversitesi’nde filizlenen bu yaklaşım neden bir anda popüler oldu ve iş ortamında olsun kişisel projeler için olsun nasıl tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı? Bu soruların cevabı oldukça basit. Çünkü bu yöntem, kurumların iş kültürlerini yenilemekten ve geliştirmekten tutun da çalışan motivasyonunun artırılmasına, eğitim ve sağlık gibi sistemlerin geliştirilmesinden kişinin kendi fikir tasarımını yapılandırmasına kadar çok yönlü alanlarda kullanabileceğiniz bir yaratıcı düşünme sürecine işaret ediyor.

Read more
Orhan ile Kemal’in Konakları
Eren Can Altay İskele Blog
Orhan ile Kemal’in Konakları

Orhan Pamuk ve Kemal Tahir gibi yazarlar, domestik mekânın kente ve aileye yansıması olarak metinlerine ustaca dâhil ederler. Pamuk’un “İstanbul-Hatıralar ve Şehir”inde ve Kemal Tahir’in “Esir Şehir” üçlemesinde “Konak”, mimari bir yapıdan, hayatın algılanışına dair felsefi bir metafora dönüşür.

Read more
Şehrin Bale Hali
Akımlarla Tasarım Yaklaşımları: Art Deco
Mine Yesiralioğlu İskele Blog
Akımlarla Tasarım Yaklaşımları: Art Deco

Saat ve bina mı? Nerede, ne zaman, nasıl ve daha da önemlisi neden buluştular? İşte bu soruların cevabı için biraz “eski” zamanlara ışınlanıyoruz.

Read more
TR